Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
    Lomakkeita
    Palautekeskustelu
    Verkkokeskustelu
    Palautepäivät
    Portfolio
    Itsearviointi
    Kurssipalaute
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Kurssipalautteen kerääminen

Kerätessäsi kurssipalautetta kannattaa miettiä mm. seuraavia asioita (ks. Pehu-Voima & Hämäläinen, 2000):

  1. Missä vaiheessa opintojaksoa arviointilomake annetaan täytettäväksi?
  2. Millaisessa muodossa arviointilomake tehdään (paperiversio, sähköposti, www-lomake, oppimisympäristön palautelomake)?
  3. Mistä asioista lomakkeella halutaan saada tietoa?
  4. Kuka saatua palautetta tarkastelee ja miten se tehdään?
  5. Miten tieto palautteesta kulkee eteenpäin opiskelijoille ja kollegoille?
  6. Miten saatua palautetta hyödynnetään jatkossa?

 

 Lähde: Pehu-Voima, S., & Hämäläinen, K., 2000. (toim.) Opetusta kehittävää arviointia. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 17/1999. Edita: Helsinki.

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster