Etusivu »
Yleistä
Artikkelit
Tenttimuotoja
Tapauskuvauksia
Palautetyökaluja
    Lomakkeita
    Palautekeskustelu
    Verkkokeskustelu
    Palautepäivät
    Portfolio
    Itsearviointi
    Kurssipalaute
SVY:n tarjoamia palveluja
Laatutyö opetuksen arvioinnissa
Videoleikkeet

 

 

Vertaispalautteesta

Vertaispalautteella tarkoitetaan palautetta, jota henkilö antaa vertaiselleen (esim. opettaja opettajakollegalleen tai opiskelija toiselle opiskelijalle) hänen työstään tai tuotoksestaan. Saadusta palautteesta voi olla hyötyä esimerkiksi oman toiminnan tai tuotoksen kehittämisessä. Vertaispalautetta voi liittää esimerkiksi osaksi omaa portfoliota.

Vertaispalautetta voi pyytää esimerkiksi samassa projektissa toimivalta kollegalta. Hyvässä työyhteisössä vertaispalautteen antaminen on luonnollinen osa toimintaa ja palautetta on helppo antaa ja pyytää. (ks. Palautteen antaminen työympäristössä).

Vertaispalautetta kannattaa hyödyntää myös opetuksessa niin, että opiskelijat antavat palautetta toisilleen. Opettaja voi jopa vähentää omaa työmääräänsä siirtämällä osan palautteenantamisesta opiskelijoille. Myös opiskelijat oppivat hyödyllisiä palautteenantamistaitoja.

 
Suomen virtuaaliyliopisto

Webmaster