Tulosta sivu  Haku sivustolta Yhteystiedot

2. Katsaus oppimisen tutkimukseen 1900-luvun alusta 1970-luvulle

7. Erikoisartikkelit

Materiaali sisältää myös kaksi pitkään alalla tutkimustyötä tehneen asiantuntijan, professori Päivi Häkkisen ja professori Sanna Järvelän laatimat erikoisartikkelit.

Erikoisartikkelin kirjoittaja professori Päivi Häkkinen työskentelee Jyväskylän yliopistossa koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Hänen tutkimusaluettaan ovat yhteisöllinen oppiminen ja tiedon sosiaalinen rakentelu, verkostoperustainen yhteisöllinen oppiminen, verkostoituneet ja hajautettut oppimis- ja työympäristöt sekä oppimisympäristöjen suunnittelu ja arviointi.

Erikoisartikkelin kirjoittaja Sanna Järvelä työskentelee professorina Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa sekä koulutusteknologian tutkimusyksikön tieteellisenä johtajana. Hänen tutkimusaluettaan ovat oppimisprosessit teknologiaperustaisissa oppimisympäristöissä, oppimisen sosiaaliset ja motivationaaliset prosessit, vastavuoroinen ymmärtäminen sekä tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen.

     
kuva: http://www.freeimages.co.uk