Tulosta sivu  Haku sivustolta Yhteystiedot

2. Katsaus oppimisen tutkimukseen 1900-luvun alusta 1970-luvulle

     » Johdanto
     » Tutkiva oppiminen
     » Vastavuoroinen opettaminen
     » Case-työskentely
     » Ongelmaperustainen oppiminen (PBL)
     » Muita työtapoja

6. Oppimisen teoriasta pedagogisiin ratkaisuihin

Johdanto

Tässä osuudessa käsitellään oppimisen teorian käytännön sovelluksia etenkin opetuksen järjestäjän näkökulmasta. Painopiste on sellaisissa pedagogisissa sovelluksissa, joita voidaan käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa (tvt) hyödyntävässä oppimisessa. Opetuskäytössä tieto- ja viestintätekniikalla voi olla useita erilaisia rooleja. Tvt:tä voidaan hyödyntää informaation esittämisessä, harjoitustehtävien tekemisen välineenä, opetusta antavana välineenä, simulaatio- ja tutkimusvälineenä, työskentelytilana ja -välineenä sekä yhteisöllisen oppimisen tukena. Koska materiaalissa esitellään nykyiseen oppimisteoreettiseen ymmärrykseen nojautuvia tvt:n pedagogisen soveltamisen ratkaisuja, tvt:n rooli nähdään ensisijaisesti ajattelun ja oppimisen työvälineenä ja tukena.

Materiaalissa esiteltävät pedagogiset mallit eivät useimmiten ole sidoksissa varsinaiseen työskentelytapaan. Niitä voidaan soveltaen toteuttaa niin kontaktiopetuksessa kuin verkko-opetussakin. Tyypillistä on kuitenkin, että useimmissa pedagogisissa toteutuksissa kontakti- ja verkko-opetusyhdistyvät monimuoto-opetukseksi. Monimuoto-opetuksessa lähityöskentelyjaksojen tehtävänä on usein tukea ja ohjata verkossa tapahtuvaa toimintaa.    
kuva: http://www.freeimages.co.uk