Tulosta sivu  Haku sivustolta Yhteystiedot

2. Katsaus oppimisen tutkimukseen 1900-luvun alusta 1970-luvulle

5. Oppimisen taidot

Taitava oppija

Millainen on taitava oppija?

Syvällisen oppimisen ehtoja on tuloksellisesti selvitelty viime vuosien oppimistutkimuksissa. Taitavalla oppijalla on hyvin jäsentynyt ja rikas tietoperusta opiskelemaltaan tiedon alueelta. Hän tuntee tietämyksensä ja sen rajat, hän osaa soveltaa relevantteja opiskelun strategioita uuden oppimisen tilanteessa ja hän myös suunnittelee, kontrolloi ja arvioi oppimistaan ja työskentelyään. Ymmärtävässä oppimisessa keskeisiksi siis nousevat ajattelun taitojen kehittäminen, tiedon käsittelytaitojen oppiminen sekä niitä ohjaavat metakognitiiviset taidot eli oppimaan oppimisen ja oman osaamisen kontrollointitaidot.

Taitavan oppijan muotokuva

  • Taitavalla oppijalla on tietoa itsestään, kulloinkin opittavasta tehtävästä, oppimisen strategioista sekä tilanteista, jossa opittavaa tietoa todella tarvitaan.
  • Taitava oppija tietää, miten hän oppii parhaiten. Hän osaa sanoa, mikä hänelle tuottaa vaikeuksia, mutta osaa toimia myös vaikeissa tilanteissa. Toisaalta hän tietää, mikä hänelle on helppoa ja missä hän on erityisen lahjakas.
  • Taitava oppija tietää ainakin jonkin verran opittavasta asiasta. Mitä enemmän asiasta tietää - sitä helpompi on oppia lisää.
  • Taitava oppija osaa analysoida oppimistehtävää. Hän osaa valita ja käyttää erilaisia lähestymistapoja ja strategioita tehtävän vaatimuksista riippuen. Taitava oppija tietää, että tehtäviin ei yleensä ole olemassa ainoaa oikeaa ratkaisuja. Hän osa lähestyä tehtävää eri näkökulmista ja käyttää erilaisia strategioita joustavasti.
  • Opiskellessaan taitava oppija ajattelee tilannetta, jossa opittavaa tietoa todennäköisesti tullaan käyttämään. Tämä auttaa häntä asettamaan tavoitteita omalle opiskelulleen ja kokemaan opittavan käytännönkin kannalta merkityksellisenä.


    
kuva: http://www.freeimages.co.uk